O činnosti Evropského hnutí

Evropské hnutí je mezinárodní nevládní organizace vycházející z cílů prvního evropského kongresu, který se uskutečnil v květnu 1948 v Haagu. Zde byla vytyčena cesta k vytvoření evropské politické, ekonomické a kulturní unie. Následující rok po Haagském kongresu 5. května 1948 stálo Evropské hnutí u vzniku Rady Evropy a Evropské konvence pro lidská práva. Evropské hnutí se po celou dobu své existence podílí na prohlubování integračních procesů v Evropě a navrhuje konkrétní řešení, jak přiblížit Evropskou unii všem občanům. 

Mezinárodní organizace Evropského hnutí má sídlo v Bruselu a své pobočky – Národní rady – ve všech evropských zemích. Evropské hnutí se stalo názorovou platformou v otázkách evropské integrace, místem konfrontace rozdílných přístupů jednotlivých států a místem, kde se hledají a nacházejí východiska ze zásadních evropských problémů. Evropské hnutí je nadstranickou mezinárodní organizací sdružující zastánce evropské integrace na demokratických základech bez ohledu na jejich politickou orientaci. 

Evropské hnutí v České republice je občanským sdružením, jehož cílem je posilování evropské identity u českých občanů s důrazem na přínos českých zemí k evropským kulturním a demokratickým tradicím: podporuje vytváření sjednocené Evropy založené na respektu lidských a občanských práv, principů svobody, demokracie a právního státu. V České republice Evropské hnutí obnovilo svou činnost bezprostředně po sametové revoluci a oficiálně bylo znovu zaregistrováno v roce 1991. Od té doby na podporu své činnosti sdružila destíky organizací, firem i jednotlivců s aktivním zájmem o evropské dění. 

Evropské hnutí se po celou dobu své existence podílí na prohlubování integračních procesů v Evropě a navrhuje konkrétní řešení, jak přiblížit Evropskou unii všem občanům. V České republice pořádá Hnutí každoročně desítky besed, odborných seminářů, konferencí, veřejných setkání či výstav.

Představitelé Evropského hnutí

Evropské hnutí v České republice vzniklo v roce 1991. Má nadstranický charakter a sdružuje jako členy právnické i fyzické osoby. Sdružení je aktivním členem Mezinárodního Evropského hnutí, které sídlí v Bruselu a jehož současnou předsedkyní je Eva Maydell. Předsedou Evropského hnutí v České republice je pan Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády a eurokomisař. Více >> ZDE <<

Široké spektrum aktivit

Evropské hnutí v České republice ve svých aktivitách spolupracuje s národními organizacemi mezinárodního Evropského hnutí, s národními organizacemi obdobného zaměření, vysokými a středními školami, výzkumnými ústavy, institucemi, podnikateli, médii a dalšími subjekty. Hnutí pořádá každoročně řadu besed, odborných seminářů, konferencí, veřejných setkání či výstav. Evropské hnutí publikuje rovněž různé sborníky a příručky a prezentuje veřejnosti realitu o Evropské unii. 

Historie

The origins of the European Movement date back to July 1947, when the cause of a united Europe was being championed by notables such as Duncan Sandys in the form of the Anglo-French United European Movement. The UEM acted as a platform for the co-ordination of the organisations created in the wake of World War II. As a result of their efforts, the congress of The Committee for the Co-ordination of the European Movements took place in Paris on 17 July 1947 incorporating "La Ligue Européenne de Coopération Economique" (LECE), "l'Union Européenne des Fédéralistes" (UEF), "l'Union Parlementaire Européenne" (UPE) and the Anglo-French United European Movements. They met again on 10 November 1947 and changed their name to The Joint International Committee for European Unity. They retained this name until after the 1948 Congress of The Hague.From 7 to 11 May 1948, 800 delegates from Europe and observers from Canada and the United States gathered in The Hague, the Netherlands for the Congress of Europe. Organised by the International Committee of the Movements for European Unity and presided over by Winston Churchill, the Congress brought together representatives from across a broad political spectrum, providing them with the opportunity to discuss ideas about the development of European Union. Important political figures such as Konrad Adenauer, Winston Churchill, Harold Macmillan, François Mitterrand, Paul-Henri Spaak, Albert Coppé and Altiero Spinelli took an active role in the congress and a call was launched for a political, economic and monetary Union of Europe. This landmark conference was to have a profound influence on the shape of the European Movement, which was created soon afterwards.

Více se o Evropském hnutí dočtete v těchto sekcích:

> Představitelé

> Členská síť

> Podporovatelé

> Partneři

> Dokumenty

 

Přihláška je dostupná ke stažení ve formátech:

Kolektivní člen (.doc)  >>ZDE<<

Kolektivní člen (.pdf) >>ZDE<<

Fyzická osoba (.pdf) - >> ZDE<<

 

Stanovy Evropského hnutí v České republice najdete >>ZDE<<

 

Informace o Evropské unii hledejte na portálu Europa, http://europa.eu/


Europa - The history of the European Union