Předsednictvo Evropského hnutí v České republice

Vladimír ŠpidlaVladimír Špidla, předseda

V letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky. V současnosti je také ředitelem Masarykovy demokratické akademie.

 

 

 

Edvard Outrata

Edvard Outrata, místopředseda

Bývalý senátor a předseda senátorského Klubu otevřené demokracie Parlamentu České republiky v letech 2000 až 2006. Po roce 2004 byl zvolen jedním ze čtyř místopředsedů Senátu. Po návratu z Kanady v roce 1993 byl jmenován předsedou Českého statistického úřadu, kde začal zavádět běžné pracovní postupy ze západních zemích. Je jedním z prvních politiků, kteří začali zveřejňovat všechny své příjmy, jak vyžaduje zákon. Výkon předsedy Evropského hnutí v ČR poprvé zastával v letech 2004 až 2006, kdy se rovněž stal místopředsedou Mezinárodního evropského hnutí. Následně byl zvolen předsedou Evropského hnutí v ČR na léta 2008 - 2011. 

Alena Gajdůšková, členka předsednictva 

Jan Mládek, člen předsednictva 

Roman Pavlík, člen předsednictva

Vratislav Preclík
, člen předsednictva

Lumír Rezek,
člen předsednictva

Nikola Šrubařová
, ředitelka 

Evropské hnutí v České republice reprezentuje členskou síť právnických osob i jednotlivců, kteří společně vytváří hlavní orgán sdružení tzv. Generální shromáždění, které je nejvyšším orgánem sdružení. Generální shromáždění volí na období dvou let do vedení organizace členy Výkonného výboru a dále užší sbor v podobě Předsednictva. Dne 11.června 2014 se uskutečnilo Generální shromáždění Evropského hnutí v České republice, které zvolilo opětovně předsedou pana Vladimíra Špidlu, Výkonný výbor, Revizní komisi a Rozhodčí komisi. Na jednání Výkonného výboru dne 10. září 2014 byli zvoleni členové Předsednictva a místopředsedové EH v ČR.

V případě zájmu o kontaktování některé z členů předsednictva Evropského hnutí se prosím obraťte na náš sekretariát na emailu Zapněte prosím podporu javascriptu pro zobrazení emailové adresy

Představitelé Mezinárodního Evropského hnutí (European Movement International)

Předsedkyně: Eva Maydell
Generální tajemník: Petros Fassoulas
Místopředsedové: Anna Widegre, Bernd Hüttemann, Brando Benifei, Federica Sabbati, Nataša Owens, Yves Bertoncini
Pokladník: Maria Heider
Představenstvo: Aura Salla, Christine Bosse, Christof-Sebastian Klitzi, Elaine Taškent, Florian Hauger, Luc Martens, Maja Bobic, Miguel Angel Benedicto, Pier Virgilio Dastoli, Roselyne Lefrançois, Valentin Dupouey, Valeria Ronzitti

Více na https://europeanmovement.eu/who-we-are/the-board/ .

Historický přehled předsedů Evropského hnutí

2017-present: Eva Maydell – Bulgarian, Christian Democrat; 2011-2017: Jo Leinen – German, Socialist; 2005-2011: Pat Cox – Irish, Liberal; 1999-2005: José María Gil Robles – Spanish, Liberal; 1997-1999: Mário Soares – Portuguese, Socialist; 1989-1997: Valéry Giscard d’Estaing – French, Liberal; 1987-1989: Enrique Barón Crespo – Spanish, Socialist; 1981-1987: Giuseppe Petrilli – Italian, Christian Democrat; 1978-1981: Georges Berthoin – French, Liberal, 1974-1978: Jean Rey – Belgian, Liberal; 1968-1974: Walter Hallstein – German, Christian Democrat; 1961-1968: Maurice Faure – French, Radical; 1955-1961: Robert Schuman – French, Christian Democrat; 1950-1955: Paul-Henry Spaak – Belgian, Socialist; 1948-1950: Duncan Sandys – British, Conservative

Generální tajemníci

2015-present: Petros Fassoulas; 2009-2015: Diogo Pinto; 2002-2009: Henrik H. Kröner; 1995-2001: Pier Virgilio Dastoli; 1993-1995: Giampiero Orsello; 1987-1993: Bob Molenaar; 1985-1987: Luigi Vittorio Majocchi; 1984: Sjouke Jonker; 1981-1983: Thomas Jansen; 1955-1980: Robert Van Schendel; 1948-1955: (Paris office, from 11/1951 Brussel office) Georges Rebattet; 1948-1950: (London office) Joseph H. Retinger 

International Associations

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - ALDE
Sdružení generálních stavů evropských studentů - AEGEE
Sdružení žen z jižní Evropy - AFEM
CEEP (Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a služby obecného zájmu)
Mezinárodní středisko evropského vzdělávání - CIFE
Rada evropských zubních lékařů - CED
Rada evropských obcí a regionů - CEMR
Rada notářství Evropské unie - CNUE
Democracy International
Erasmus Student Network (ESN)
Europa Nostra
Evropská asociace pro vzdělávání - Aedes
Evropské sdružení ústavů pro rozvoj odborného vzdělávání (EVBB)
Evropské středisko pro kulturu - ECC
Evropská konfederace nezávislých odborových svazů - CESI
Evropská konfederace veteránů
European Environmental Bureau (EEB)
Evropští Přátelé Arménie - EuFoA
evropští zelení
Evropská liga pro hospodářskou spolupráci - ELEC
Evropská organizace vojenských svazů a odborových svazů - EUROMIL
Evropská lidová strana - EPP
Confederation European Trade Union - ETUC
Evropská asociace právníků Women - EWLA
Evropské fórum mládeže (YFJ)
Oči a uši Evropa - Sdružení pro design, propagace a marketing audiovizuálních mediálních
Mezinárodní asociace bývalých úředníků Evropské unie - AIACE
Evropská demokratická strana | Evropská demokratická strana
Strana evropských socialistů
Venkovskost-Environment-Development (RED)
Evropská asociace pro místní demokracii (ALDA)
Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA)
Evropské seskupení společností autorů a skladatelů - GESAC
Unie evropských federalistů - UEF
Union Syndicale Fédérale - USF
UNITEE - New European Business konfederace
Mladí evropští federalisté - Jef

Národní rady

At national level there are National Councils in 42 countries, organized in a very diverse way.[1] In principle national councils of all countries which are members of the Council of Europe can join the European Movement. Only on national level the EM has youth branches.[2]