Veřejná diskuse Evropské komise o restrukturalizaci podniků

Veřejná diskuse do 15.března 2011 Podklady na: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en a také www.evropskehnuti.cz Příspěvky a názory laskavě zasílejte na info@europeanmovement.cz Restrukturalizace je součástí fungování podniku a jedním z důležitých způsobů, jak si podnik může udržet konkurenceschopnost. Hospodářská a finanční krize byla pro podniky velmi náročná: v letech 2002 až 2010 zaznamenal Evropský monitoring restrukturalizace více než 11 000 restrukturalizací, při nichž byl poměr počtu zaniklých pracovních míst k nově vzniklým pracovním místům téměř dvě ku jedné (1,8:1). V letech 2008 až 2010 se tento poměr zvýšil na 2,5:1. Řada společností a pracovníků přistoupila k inovativním opatřením a počet zaniklých pracovních míst tak zmírnila. V této souvislosti hráli klíčovou úlohu sociální partneři. Mezi tyto iniciativy patřila změna pracovní doby, posílený sociální dialog, adaptační opatření nebo kroky veřejných služeb zaměstnanosti. Tato opatření však v souvislosti s trvale nízkou poptávkou nemusí být tak účinná. „V budoucnu budeme moci lépe reagovat, pokud dobře pochopíme důvody úspěchu některých opatření v některých zemích nebo odvětvích během krize,“ uvedl komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor. „Musíme zjistit, jak lze využít některých opatření (např. zkrácené pracovní doby) k řešení obtíží, jimž budeme s největší pravděpodobností v brzké budoucnosti čelit. Také bychom rádi věděli, jak můžeme co nejlépe předjímat budoucí potřeby v oblasti zaměstnanosti a kvalifikací, zejména v souvislosti s novými výzvami a rostoucími sociálními nerovnostmi v členských státech. Neméně důležité je také zjistit, jak lze omezit sociální dopad restrukturalizací.“ Komisař rovněž zdůraznil, že Evropská unie je připravena členským státům pomáhat a podpořit je prostřednictvím opatření politiky soudržnosti, zejména v rámci Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Přidat příspěvek k diskuzi

Titulek:
Text:

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.3%
 21.7%
Celkem hlasovalo 391 uživatelů Výsledky dalších anket >