Největší hrozbou je pro EU krize hodnot

05.06.2009
Evropské hnutí v ČR pořádalo v pondělí 1. června 2009 v Muzeu českého a slovenského exilu 20. století v Brně panelovou diskusi (formou SWOT analýzy) a workshopu interkulturního charakteru na téma „Evropské hodnoty – silné stránky a hrozby“. Mezi panelisty i účastníky měli své zastoupení Češi, Němci i Rakušané. Muzeum bylo otevřeno pro tuto příležitost na objednávku.

Prohlídka muzea i jednací sál byli tedy v režii Evropského hnutí, a proto se jednalo o nevšední příležitost shlédnout toto ojedinělé soukromé muzeum.

Česko-německo-rakouské obsazení panelistů bylo zvoleno za účelem získání různých pohledů na stejnou věc. České „oči“  zastupoval filosof Mgr. Jan Šimsa ,  německé filozof  Bc. Franz Chocholatý Groegr a rakouské  Přemysl Janýr, předseda Fora Česko-Rakouského dialogu Vídeň. Besedu moderoval František Mašek, předseda brněnského regionálního klubu Evropského hnutí v ČR.

Panelisté se shodli na závěrečném zhodnocení silných stránek i hrozeb evropských hodnot. Největší hrozbou je podle nich pro EU krize hodnot, která se v současné době projevuje jako krize finanční a hospodářská. Podle názorů česko-německo-rakouských hostů lze očekávat další prohlubování, pokud se  Evropa nevrátí k hodnotám, na nichž je vybudována, tj. hodnotám křesťanským. Tím se nemyslí určité náboženství, ale  „vyšší princip“, všeobecně uznávaný a přijímaný „řád“. Bez tohoto řádu nemá evropská společnost šanci v konkurenci se společností muslimskou, neboť nemá svým občanům, kromě „konzumního blahobytu“, co nabídnout. V případě postupující krize ani ten blahobyt širokým vrstvám. Podle panelistů se proto mohou prosazovat v jednotlivých zemích  populisté, jejichž cílem je získání úplné – totální – moci ve vlastní zemi a oslabení nebo likvidace  evropského společenství.

Podrobné závěry z obsáhlé debaty budou společně zpracovány a předloženy k diskusi na těchto stránkách.

 

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte