AKTUÁLNÍ OTÁZKY MEZINÁRODNÍCH VZTAHÚ A POZICE ČESKÉ REPUBLIKY

Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 14 03.05.2016 Od 14.00

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 14 pořádají v úterý 3. května 2016 od 14 hodin v aule školy

panelovou diskusi na téma „AKTUÁLNÍ  OTŹKY  MEZINÁRODNÍCH VZTAHÚ A POZICE ČESKÉ REPUBLIKY“

na které vystoupí pan Jan KAVAN, bývalý ministr zahraničních věcí a předseda Valného shromáždění OSN a pan Doc. Ing. Milan Paták, CSc., VŠO, moderuje Ing. Jan Šolta, CSc.

Cílem pořádané debaty studentů se známým politikem s bohatými zkušenostmi z jednání na vrcholných mezinárodních fórech a předním pedagogem školy bude seznámit se s reálnými možnostmi malých států prosadit na těchto fórech své vlastní představy, chránit  zájmy svých obyvatel a zajistit v ostré mezinárodní konkurenci bazální potřeby státu.

Diskuse pomůže při obtížném hledání nejvýhodnější role České republiky ve složité realitě současné světové politiky, osvětlí nejednoduchou vyjednávací pozici ČR v klíčových nadnárodních organizacích typu OSN, NATO a EU. Pokusí se definovat hlavní faktory určující tuto pozici státu v mezinárodních vazbách. V každé analýze je nutné přihlížet k objektivní existenci diferencovaných zájmů velmocí, regionálních mocností a národních států. Při potřebě uplatnit v komplikované struktuře mezinárodních vztahů své preferované postoje a dílčí národní zájmy narůstá, zejména pro menší státy, význam organizování jejich vzájemné kooperace a úloha rozličných integračních seskupení; ovšem při zachování vzájemně únosné míry rovnoprávnosti a subsidiarity.

Panelová diskuse se koná v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European Movement International

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.3%
 21.7%
Celkem hlasovalo 391 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte