ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH MIGRACE aneb kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám

10.05.2016 Od 9.30

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Tolstého 16 pořádají v úterý 10. května 2016 od 9,30hodin v aule školy

panelovou diskusi na téma „ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH MIGRACE aneb kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám“ na které vystoupí býv. velvyslanec Dr. Hynek  KMONÍČEK, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a RNDr. Stanislava Pachrová,PhD., VŠP v Jihlavě.

Nejen česká veřejnost je zmítána značnými pochybnostmi o smyslu a dopadech současné náhlé vlny migračních procesů ve světě. Co je obecnou podstatou migrace, jaké jsou její druhy, jaké jsou její dnešní příčiny, představuje migrace z hlediska historie mimořádný jev, jaké jsou možné její důsledky pro obyvatele přijímajících zemí, máme se jí případně bránit a jak, atd. O těchto a dalších souvislostech budou se studenty VŠP diskutovat světem protřelý a tajů světa znalý diplomat, arabista a historik Hynek Kmoníček a vysoce graduovaná vysokoškolská pedagožka Stanislava Pachrová. Součástí jejich výkladu bude snaha zasadit fenomém migrace do širšího komplexu mezinárodních vztahů a světové ekonomiky, podívat se na něj z hlediska postavení České republiky v Evropě (a v Evropské unii) a ve světě. Dominantní vlivy překotného demografického vývoje světové populace a nerovnoměrného rozdělování vytvářeného světového bohatství s nespornými dopady na růst diferenciace v životních úrovních mezi kontinenty a světovými regiony apod. umocněné též jejich rozdílnými negativními podmínkami geografickými a ekologickými mohou hrát roli spouštěče proudů náhlé masové migrace, se kterou se v současnosti potýkáme.

Odpovědi na očekávané všetečné otázky z řad studentů nemohou být proto zcela vyčerpávající, značné nejasnosti a nejistoty ohledně budoucnosti přetrvávají, nelze je zastírat, nemístné obavy a falešné předpovědi je však nutné překonávat v otevřené věcné diskusi!

Panelová diskuse se konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s Europen Movement International.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte