ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH MIGRACE aneb kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám

Mendelova univerzita v Brně, tř. generála Heliodora Píky 7 10.05.2016 Od 14.00

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, tř. generála Heliodora Píky 7 pořádají v úterý 10. května 2016 od 14 hodin v aule školy

panelovou diskusi na téma „ČESKÁ REPUBLIKA, EVROPSKÁ UNIE A SVĚT V PROCESECH  MIGRACE aneb  kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám“

na které vystoupí Dr. Hynek  KMONÍČEK, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a Ing. Alice Kozumplíková, PhD., proděkanka fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity

Nejen česká veřejnost je zmítána značnými pochybnostmi o smyslu a dopadech současné náhlé vlny migračních procesů ve světě. Co je obecnou podstatou migrace, jaké jsou její druhy, jaké jsou její dnešní příčiny, představuje migrace z hlediska historie snad mimořádný jev, jaké jsou možné její důsledky pro obyvatele přijímajících zemí, máme se jí případně bránit a jak, atd.

O těchto a dalších souvislostech budou se studenty Mendelovy univerzity diskutovat významný diplomat, arabista a historik Hynek Kmoníček a vysoce graduovaná vysokoškolská pedagožka Alice Kozumplíková. Součástí jejich výkladu bude snaha zasadit fenomén migrace do širšího komplexu mezinárodních vztahů a světové ekonomiky, podívat se na něj z hlediska postavení České republiky v Evropě v Evropské unii a ve světě. Dominantní vlivy překotného demografického vývoje světové populace a nerovnoměrného rozdělování vytvářeného světového bohatství s nespornými dopady na růst diferenciace v životních úrovních mezi kontinenty a světovými regiony apod. umocněné též jejich rozdílnými negativními podmínkami geografickými a ekologickými mohou hrát roli spouštěče proudů náhlé masové migrace, se kterou se v současnosti potýkáme.

Odpovědi na očekávané všetečné otázky z řad studentů nemohou být proto zcela vyčerpávající, značné nejasnosti a nejistoty ohledně budoucnosti přetrvávají, nelze je zastírat, nemístné obavy a falešné předpovědi je však nutné překonávat v otevřené věcné diskusi!

Panelová diskuse se koná v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European Movement International.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte