STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE V REALITĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, Husova 11 04.05.2016 Od 13.00

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, Husova 11, pořádají ve středu 4. května 2016 od 13 hodin v aule fakulty

panelovou diskusi na téma „STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE V  REALITĚ ČESKÉ  REPUBLIKY“ na které vystoupí paní Ing. Karla  ŠLECHTOVÁ, ministryně místního rozvoje ČR a pan Ing. Jiří  Hofman, PhD., ZČU. Moderuje pan Ing. Jan Šolta, CSc.

Mezi studenty ZČU zavítá paní Ing. Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně místního rozvoje ČR, která buse diskutovat o otázkách evropské politiky koheze a soudržnosti, problematickém čerpání strukturálních fondů v ČR, o nesnadném úsilí při snižování naší relativní zaostalosti za průměrem „staré“ vyspělejší Evropy a vůbec o významu našeho členství v Evropské unii; ale též o potřebě a účelnosti zevrubného studia evropského integračního procesu na univerzitě, včetně využívání všech nabízených forem mezinárodní výměny vysokoškolských studentů a pedagogů apod. Partnerem v  diskusi jí bude pan Jiří Hofman, pedagog ZČU v Plzni.

Zejména osobní bezprostřednost a vtipná pohotovost vystupování paní ministryně slibuje vytvořit neformální atmosféru (mj. též díky její důvěrné znalosti místního prostředí), mimořádně příznivou pro otevřenou výměnu názorů mezi studenty a referujícími, kdy každá otázka- byť na ožehavé téma - najde srozumitelnou odpověď.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s Europen Movement International.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte