AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PERSPEKTIVY EVROPSKÉ INTEGRACE POHLEDEM ČESKÉ REPUBLIKY

21.04.2016 

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Fakulta sociálně – ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádali ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 13 hodin v aule fakulty v Moskevské ul. č. 54 panelovou diskusi na téma „AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PERSPEKTIVY EVROPSKÉ INTEGRACE POHLEDEM ČESKÉ REPUBLIKY“. Lektory byli JUDr. Pavel TELIČKA, poslanec Evropského parlamentu a  RNDr. Jaroslav Koutský, PhD., děkan FSE UJEP.

Rostoucí výskyt kritických názorů české veřejnosti na současné dění v Evropské unii a účelnost našeho dalšího členství v ní úzce souvisí též s určitou nejasností stanovisek prezentovaných Unií, možná je způsoben i relativně malou informovaností obyvatel o zvolených směrech konkrétního řešení nazrálých problémů integračního procesu ze strany vrcholných evropských institucí. Občanům chybí zejména větší otevřenost a upřímná snaha nejvyšších představitelů Evropské unie o přesvědčivé vysvětlení nejkritičtějších aktuálních situací, se kterými se dnes Evropa denně potýká.

V jednání orgánů Unie pociťují občané mnohdy zřetelnou diferenci od svých náhledů, nedostává se jim dostatečný prostor pro věcnou výměnu názorů. Rostoucí diskrepanci mezi zastávanými postoji a názory obyvatel a opatřeními přijímanými vedením EU při řešení některých krizových situací je záhodno rychle překonat např. větším zapojením občanů, jejich významnější spoluúčastí při hledání východisek ze vzniklých problémů a v neposlední řadě též organizováním orientovaných besed a diskusních fór s občany, na kterých by informovaní zástupci EU podávali objektivní vysvětlení situace a v neformálních  debatách s občany se snažili společně nalézt její optimální řešení atd.

Setkání ústeckých studentů s odborníky na problematiku EU se tedy se stalo vítanou příležitostí, jak zvýšit informovanost a upevnit povědomí o úloze EU a naší účasti v ní. Díky osobní přítomnosti bývalého dlouholetého hlavního vyjednavače našeho členství v EU v roli státního tajemníka, eurokomisaře a nynějšího europoslance získala diskuse nesporně na váze a na důvěryhodnosti stejně tak známého experta na unijní politiku soudržnosti pana RNDr. Jaroslava Koutského, PhD., děkana sociálně – ekonomické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European Movement International.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte