Politický projekt Evropa

19.04.2016 

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci hostila v úterý 19. dubna 2016 na panelové diskusi na téma „Politický projekt Evropa“ PhDr. Vladimíra Špidlu a prof. Ing. Jiřího Fárka, CSc.

Před zaplněným sálem vysvětlili kardinální smysl myšlenky sjednocování Evropy na pozadí strašlivých efektů druhé světové války. Ekonomická výhodnost této integrace je až sekundárním výsledkem, prvotním cílem zůstává zachování míru v Evropě.

Současné krize jsou jen průvodním a dočasným jevem historického vývoje této integrace, které by neměly zabránit v jejím dalším postupu. Naopak – aktuální krize myšlenku sjednocování Evropy dále podporují a posilují, především ve světle narůstání konfliktů v oblasti světové migrace a terorismu, omezených zdrojů surovin, přesouvání světového centra bohatství a vojenské a politické moci atd.

Přítomnost bývalého českého premiéra a eurokomisaře, který je šéf poradců předsedy vlády ČR a profesora, který se léta aktivně pohybuje ve sféře mezinárodních financí, vytvořila podmínky pro vysoce kvalifikovanou diskusi o klíčových otázkách přítomnosti a budoucnosti evropského integračního projektu.  Diskuse umožnila tříbení názorů na aktuální pozici ČR v EU, na možnosti vyjednávání kompromisů a prosazování autentických národních postojů při řešení zásadních otázek dalšího postupu evropské integrace, dotkla se též tíživých ekonomických problémů např. v souvislosti s Řeckem a krizí eurozóny, Schengenu apod. Poukázala též na nutnost stabilního zdůvodňování a objasňování vlastní podstaty procesu evropské integrace a na potřebu neustálého „obnovování víry“ ve směru evropského sjednocování.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European Movement International.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte