FISKÁLNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE

27.04.2016 Od 14.00

Evropské hnutí v ČR, Nadace Fridrich Ebert Stiftung a Fakulta provozně ekonomická České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole, Kamýcká 129 pořádali ve středu 27. dubna od 14 hodin v aule fakulty panelovou diskusi „FISKÁLNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE“ vystoupil pan Ing. Aleš MICHL, hlavní poradce ministra financí ČR a paní Doc. Ing. Lucie Severová, PhD., z ČZU.

Fiskální politika patří mezi hlavní nástroje každé vlády v oblasti národního hospodářství, její opatření se citelně dotýkají života každého občana. Úloha a struktura státního rozpočtu, uvážlivé stanovení výše daňového zatížení a hierarchicky řazených výdajových priorit apod. představují podmínky úspěšného vládnutí. Význam tohoto konání je umocněna rostoucím zapojením státu do procesu prohlubující se integrace Evropské unie, kdy vláda musí nutně respektovat také cíle a způsoby prosazování této integrace.
Na konkrétních u příkladech byla prezentována rozdílnost pohledů a přístupů ČR a EU. Dotazy přítomných studentů se nevyhnuly otázkám dlouhodobé stability a udržitelnosti rovnoměrně vyváženého rozpočtu ve světle narůstající vnější zadluženosti, účelnosti a přiměřenosti mandatorních výdajů státního rozpočtu, dopadu plnění Maastrichtských kritérií na konstrukci našeho státního rozpočtu (zejména s ohledem na připravované přijetí eura v ČR), důsledkům řecké krize na situaci v eurozóně, následkům případného brexitu pro budoucnost celého projektu evropské integrace apod.

Panelová diskuse se konala v rámci akcí celoevropského projektu „Evropský den 2016“ ve spolupráci s European Movement International.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.3%
 21.7%
Celkem hlasovalo 391 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte