Debata prezidenta Hospodářské komory ČR a Ing. Jana Černohorského z místní univerzity

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity v Pardubicích 26.10.2015 

V pondělí 26. října 2015 očekávala zcela naplněná aula Fakulty ekonomicko-správní Univerzity v Pardubicích dlouho avízovanou panelovou debatu prezidenta Hospodářské komory ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. a Ing. Jana Černohorského, PhD. Z místní univerzity. Pod poněkud provokativním názvem „Stala se česká ekonomika v r. 2015 tygrem Evropy?“ ji pro místní studenty a pedagogy již tradičně  upořádalo Evropské hnutí v ČR.

Bohaté životní zkušenosti -  podložené hlubokým studiem a letitou praxí ve vrcholových pozicích nejen domácí ekonomiky a politiky, ale též působením ve světových finančních institucích (např. v bance Goldmann – Sachs a Trilaterální komisi) umožnily V. Dlouhému kritický pohled na nedávný vývoj a docílenou pozici české ekonomiky ve světě. Výsledkem jeho častých cest je též bezprostřední kontakt se zahraniční realitou, příležitost osobně srovnávat naši úroveň se zahraničními standardy, posoudit na místě reálnou konkurenceschopnost české produkce ve světě.

 V dané komparaci nevyznívá hodnocení příliš příznivě. Nejednoznačné výsledky  procesů  transformace, nejisté kroky vlád i podnikatelů v období hospodářské a finanční krize nevytvářejí dostatečně pevnou bázi pro zajištění stabilního růstu do budoucnosti. Např. výrazné zúžení výrobního sortimentu našeho strojírenství oproti předlistopadové éře se neodrazilo úměrně ve vyšším stupni zpracování a v dosažené vyšší přidané hodnotě apod. Naši stabilní pozici ve světě ohrožuje nedostatečná finalita, ztráta výroby a exportu investičních celků, role pouhého subdodavatele atd.

Předpokladem zlepšení této nelibé situace se stává uskutečnění zásadních reforem nejen ve struktuře výroby, ale též v oblasti řízení společnosti. Hlubší aplikace vědy a výzkumu do produkce, vyhranění její mezinárodní specializace v zájmu vyšší efektivnosti apod. musí být doprovázeno mj. lepší kvalitou vzdělávací soustavy, důslednou fiskální disciplínou a bojem proti korupci, kvalitní státní správou, transparentností veřejných zakázek, účinnou administrací fondů EU atd. Velký prostor pro českou ekonomiku nabízí možnosti využít přednosti vnitřního trhu EU etc.

Kritické postřehy lektorů rozproudily živou diskusi, taženou neskrývaným zájmem přítomných o razantní zlepšení naší současné situace i výhledů do budoucnosti.

 Snímky z akce:

Snímek z akce 

účastníci akce 

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte