Diskuse na Slezské univerzitě

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě 10.11.2015 

Dne 10. listopadu 2015 vystoupili v panelové diskusi  na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, kterou pořádalo Evropské hnutí v ČR, zkušení řečníci – PaedDr. Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a Ing. Josef Vícha z místní univerzity.

Tématem jejich vystoupení byl pokus o určení  pozice České republiky ve světě a v Evropské unii. Jedná se fakticky o procesy  neustálého  hledání a nalézání optimálního místa  mezi sousedními státy, vyvažování a lavírování v rámci  proměnlivých uskupení, relativně  výhodných vazeb a opatrných jistot v protikladu rozličným obavám, latentním i otevřeným nebezpečím a tragickým hrozbám, vytváření kompromisů či zastávání tvrdých postojů apod., jak o to svědčí  dosavadní historie našich zemí v konfliktním středoevropském prostoru.

Nekončící snahy o zajištění stabilních podmínek pro úspěšný rozvoj naší společnosti, zejména garance vnější bezpečnosti a rovnoprávného postavení mezi státy patří mezi hlavní úkoly diplomacie. Česká státnost se od svého vzniku potýká s nutností neustále potvrzovat oprávněnost  své existence, zdůvodňovat nárok na autonomii apod., definovat a prosazovat své oprávněné zájmy proti zájmům ostatních subjektů mezinárodní politiky etc.

Podtitulem přitažlivé debaty se studenty bylo též hledání  výstižných odpovědí na bazální otázky naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti, které nás stále pronásledují – kdo jsme, kam jdeme a kdo jde k nám. Oba diskutanti  vtipnou formou přiblížili  řešení složitých problémů zahraničních vztahů, na řadě vybraných konkrétních příkladů  prokázali  nejednoduchou, naopak často velmi komplikovanou pozici České republiky  při vyjednávání složitých mezinárodních kauz.

Zdůraznili význam našeho členství v bezpečnostním paktu NATO a plného zapojení do procesů evropské integrace v rámci Evropské unie. Úvodní referáty vyvolaly živou diskusi, která reagovala na aktuální pocity přítomných, např.  na výzvy migrační krize, možné  nebezpečí ohrožení našich bezpečnostních a sociálních jistot, nerozhodnost politiků a vrcholných orgánů Evropské unie apod.

Otevřená debata pomohla studentům lépe pochopit složitá úskalí mezinárodní politiky, přinesla jim nové informace a podněty, jak nalézt a nezávisle si utvořit vlastní názory na současné dění.

 

Snímky z akce:

Diskuse v Opavě 

přednášející p. Kmoníček 

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte