Úloha rozpočtů a rozpočtové politiky České republiky a Evropské unie

Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze – Libni 02.11.2015 

V pondělí 2. listopadu 2015 uspořádalo Evropské hnutí panelovou diskusi o úloze rozpočtů a rozpočtové politice České republiky a Evropské unie pro studenty Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze – Libni. S hlavními zásadami a principy české a evropské fiskální politiky je seznámili Ing. Aleš Michl, poradce ministra financí ČR a Doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc., vedoucí katedry ekonomie SVŠES.

Vysvětlili zásadní odlišnosti mezi posláním státního rozpočtu ČR a společného rozpočtu EU; zdůraznili jejich odlišnou tvorbu a relaci vůči HDP, zaměření, strukturu a zejména funkci z hlediska hospodářské politiky. Konstatovali neúměrně nízký podíl evropského rozpočtu na celkovém hrubém produktu Evropské unie vzhledem k vytčeným náročným cílům evropské integrace.

 Představili též „Plán pěti předsedů“ (Junckera, Tuska, Dijsselbloa, Dragiho a Schulze) pro posílení evropské hospodářské a měnové unie, který je sice zaměřen primárně na země eurozóny, leč je do budoucna otevřen všem členům EU. Předpokládá se jeho realizace ve třech fázích: první směřuje k hospodářské unii, druhá k finanční unii a třetí vede přes fiskální unii.

V první fázi bude vytvořen nezávislý orgán pro konkurenceschopnost; pro sledování výkonnosti ekonomiky, souladu mezi vývojem mezd a produktivitou apod. Předpokladem pro dosažení finanční unie bude dokončení bankovní unie (jednotného bankovního dohledu, mechanismu pro řešení krizí bank, pojištění vkladů apod.), zejména ustavení jediného orgánu dohledu nad evropskými kapitálovými trhy. Pro zajištění fiskální unie bude vytvořena poradní evropská fiskální rada atd.

Realizace tohoto plánu bude představovat přelom v dosavadním vývoji evropské integrace, bude proto vyžadovat mj. posílení institucí a demokratické legitimity EU, větší zapojení národních parlamentů; zejména posílené kolektivní rozhodování o rozpočtových otázkách Unie.

Živá diskuse se koncentrovala mj. na potřebu spravedlivějšího a efektivnějšího zdaňování příjmů právnických osob, zvláště nadnárodních korporací. Větší daňová transparentnost by měla zabránit narušování vnitřního trhu EU a omezit existenci tzv. daňových rájů. Vtipná a nenásilná argumentace lektorů vytvořila atmosféru příznivou přátelské a nezaujaté výměně názorů.

Zapsal: Ing. Šolta

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte