Vývoji české ekonomiky v rámci integračního seskupení Evropské unie

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě 24.11.2015 

Vítaným zpestřením na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě se 24. listopadu 2015 stala panelová debata o vývoji české ekonomiky v rámci integračního seskupení Evropské unie, kterou uspořádalo Evropské hnutí v ČR. Se svými neotřelými názory na ekonomiku v ní vystoupili Ing. Jiří Rusnok, člen Bankovní rady ČNB a RNDr. Stanislava Pachrová, PhD. Z místní vysoké školy.

Zevrubnou analýzou časových řad vývoje hlavních makroekonomických agregátů – hrubého domácího produktu, zaměstnanosti, inflace a platební bilance – zdokumentovali vývoj české ekonomiky v poslední dekádě. Komparací s ostatními členskými státy EU prokázali její aktuálně mimořádně nadprůměrný růst. Jedná se o pouhé dočasné vybočení po dlouhém období stagnace, či o nástup nového trendu? Nakolik je tento růst důsledkem čerpání evropských dotací? Prosazují se v českém národním hospodářství žádoucí strukturální změny? Na tyto a další otázky odpovídali  studentům  oba zkušení lektoři.

Hledali důvody relativně velmi pomalé konvergence české ekonomiky k jádru nejvyspělejších států evropské integrace a obtížného dohánění jejich životní úrovně.  Poukázali na složité období  i závažné  chyby  české transformace; transformací však prochází též unijní ekonomika. Právě nedávná světová hospodářská a finanční krize odhalila strukturální nedostatky evropské ekonomiky, která navíc  čelí  stále sílícím výzvám neúprosných procesů globalizace. Např. bouřlivý nástup zemí BRICS, boje o světové přírodní zdroje, klimatická a migrační krize, stárnutí evropské populace, nevyřešené problémy eurozóny apod. jenom potvrzují, že tradiční modely fungování evropských ekonomik se pravděpodobně již vyčerpaly.

Možným východiskem se jeví mj. prohloubení spolupráce zemí v rámci evropské integrace na základě nalezení společného konsensu, stanovení a dodržování pevných kritérií a koordinovaný celounijní postup. Využíváním výhod jednotného vnitřního trhu EU lze zajistit stabilní ekonomický růst, dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti evropské produkce a zachovat evropský model sociálně tržní ekonomiky.

Vzhledem k přítomnosti bývalého českého premiéra zahrnula bohatá diskuse též   další okruhy zájmů publika; např. otázky migrace a bezpečnosti, fungování centrální banky, cestovního ruchu, volebního systému v ČR apod.

Zapsal: Ing. Jan Šolta

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.3%
 21.7%
Celkem hlasovalo 391 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte