ČR A FINANČNÍ POLITIKA EU

Aula PEF, Praze 6, Kamýcká 129 29.04.2015 Od 14.00

Evropské hnutí v České republice a Fakulta provozně - ekonomická České zemědělské univerzity srdečně zvou na panelovou diskusi
Lektoři:

 

  • Ing. ALEŠ MICHL, poradce ministra financí ČR, 
  • Doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, PhD., PEF

 

Moderuje: Ing. Jan Šolta, CSc.


V této panelové diskusi o fungování české ekonomiky v podmínkách ekonomické integrace se zvláštním zřetelem na oblast finanční politiky vystoupí přední expert Ing. Michl s důvěrnými znalostmi bankovní a finanční praxe a výzkumná pracovnice Univerzity doc. Severová.
Po rozboru aktuální situace českého národního hospodářství v kontextu evropské a světové ekonomiky poskytne debata přítomným studentům a pedagogům přehledný pohled na celkovou úroveň zapojení českého hospodářství do integračních procesů EU. Pokusí se naznačit východiska z nedávné krize a cesty obnovení ekonomické dynamiky. Zvláštní pozornost bude věnována budování ekonomické a měnové unie a řešení krize eurozóny a aktuálním opatřením Evropské komise a Evropské centrální banky, resp. Ecofinu. Ústředním bodem tohoto setkání bude snaha seznámit podrobně publikum se Smlouvou o stabilitě, koordinaci a správě v Hospodářské a měnové unii - tzv. fiskálním paktem EU a se způsoby budování bankovní unie. Dotkne se též nedořešených otázek přistupování ČR k eurozóně a dalších problémů týkajících se našeho perspektivního přístupu k prohlubování procesů ekonomické integrace EU.
V otevřené výměně názorů bude vystoupení obou hlavních řečníků usměrňováno následnými dotazy a příspěvky přítomných studentů a pedagogů.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.7%
 21.3%
Celkem hlasovalo 385 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte