Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU– předpoklady a bariéry jejich překonání

v Domě umění města Brna, Malinovského náměstí 2 11.04.2014 Od 9:00 Do 16:00

Vědeckopopularizační konference na téma „Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU – předpoklady a bariéry jejich překonání“ se uskutečnila dne 11. 4. 2014 v Brně v prostorách Domu umění města Brna. Spolupořadateli konference bylo Evropské hnutí v České republice a soukromá vysoká škola NEWTON College, a. s., hlavním partnerem Česká spořitelna, a. s., a mediálním partnerem EurActiv. Konference, která se konala v prostorách Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2, se zúčastnilo 98 posluchačů.

Konferenci zahájili pan PhDr. Jiří Malý, Ph.D., rektor a předseda představenstva NEWTON College pan MUDr. Jan Mojžíš a člen Výkonného výboru Evropského hnutí v České republice pan Roman Pavlík.

V dopoledním a odpoledním bloku konference bylo předneseno celkem sedm odborných příspěvků:

·         PhDr. Jiří Malý, Ph.D. – ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College

·         Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·         Ing. Karel Mráček, CSc. – člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College

·         Ing. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu

·         Ing. Tomáš Kozelský – EU Office České spořitelny

·         Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. – Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College

·         Ing. Ivana Dostálová – Ministerstvo financí ČR; Institut evropské integrace, NEWTON College

Dopolední blok konference se zabýval metodikou měření a hodnocení konkurenceschopnosti států, realizací a výsledky strategií konkurenceschopnosti Evropské unie, analýzou rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členskými státy EU a jejich důsledky pro fungování eurozóny, možnostmi a bariérami zvyšování konkurenceschopnosti států v rámci globalizované ekonomiky, rolí výzkumu, vývoje a inovací při zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie a jejích členských států a opatřeními ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

V rámci odpoledního bloku získali účastníci konference informace o výsledcích České republiky a dalších členských zemí Evropské unie v hodnocení konkurenčního potenciálu v EU s názvem Erste inovační barometr, o úloze hodnocení a podpory konkurenceschopnosti v nových pravidlech pro rozpočtový a makroekonomický dohled nad eurozónou (přijatých po roce 2010) a o souvislostech mezi harmonizací práva EU a konkurenceschopností členských států Evropské unie.

V dopoledním i odpoledním bloku konference byl rovněž vytvořen rozsáhlý prostor pro diskusi, který byl účastníky konference plně využit.

Diseminace vědeckých poznatků o probírané problematice byla zajištěna mezi účastníky konference podle jejich ohlasů kvalitním způsobem. Přínosem byla rovněž diskuse o validitě těchto poznatků a potřebě zkoumání a sledování dalších souvislostí. Účastníci konference měli možnost seznámit se též s názorovými střety a různými postoji k dané problematice. Současně měli možnost se dozvědět, které názory jsou většinové a které menšinové, které názory již byly v praxi verifikovány, které z nich byly takto potvrzeny, resp. zamítnuty a které dosud na své ověření čekají. Celkově tak konference umožnila dosáhnout posunu v poznání dané problematiky u jejích účastníků. Zveřejnění a distribuce výsledků konference (na internetových stránkách i v tištěné podobě) umožňuje šíření těchto poznatků i k dalším subjektům.

 

Zpracoval: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte