Evropské podnikatelské forum

CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 21.10.2013 Od 13:00 Do 18:00

Evropské fórum podnikání (dále jen EFP) je názvem označujícím souhrn odborných konferencí o aktuálních problémech sociálněekonomického charakteru. První fórum se konalo již v r. 2005 a doposud proběhlo celkem šest konferencí. Poslední, 6. konference (2010), byla věnovaná problematice Strategie Evropy 2020 - viz podrobněji www.efp.cz. Konference se zúčastnili významní domácí a zahraniční představitelé podnikatelské, decizní, výzkumné a akademické sféry. Hlavním cílem je vytvářet platformu pro odbornou diskusi a výměnu názorů na důležité otázky současnosti. Konference se těší velkému zájmu odborné a širší veřejnosti a též mladé generace budoucích ekonomů z řad vysokoškolských studentů.

Evropské hnutí v ČR a Newton College, vysoká škola, navazuje na tuto tradici a spolu uspořádali od 13:00 dne 21.října 2013 v CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 národní mezi konferencina téma "Podnikaní v globálních podmínkách: výzvy a bariéry“.

Konference se účastnilo přes 80 odborníků předních expertů z podnikatelské sféry, finančního sekktoru, státní správy a vysokých škol.

Zájem projevili i novináři. Zpráva z jednání konference byla prezentována ve Zprávách ČT, tlevize Metrolol jí věnovala samostaný pořad a přítomni byli novináři z ČTK.

http://www.youtube.com/watch?v=1nyFuOI1ggQ&feature=youtu.be

Konferenci zahájil úvodním slovem rektor Newton College, a.s. Jan Mojžíš. K účastníkům promluvil Eduaard Outrata, místopředseda Evropskéhohnuti v České republice.

 Hlavními řečníky konference byli: Jan Mládek – předseda představenstva Fontes rerum s tématem Strategie obnovení hospodářského růstu v České republice, Karel Havlíček - předseda představenstva Asociace malých astředních podniků a živnostníků ČR s tématem Vliv globálního prostředí na výkonnost malých a středních firem, Petr Kříž – vedoucí partner sektoru finančních služeb, PricewaterhouseCoopers ČR s tématem Korporátní výkaznictví a jeho regulace - globální a evropské trendy a Vladimír Tomšík – viceguvernér ČNB s tématem Vliv nové celosvětové bankovní regulace Basel III na rozvíjející se a malé ekonomiky – včetně CR. Vrámci diskuse k jednotlivým tématům zazněly různé dotazy, názory a náměty z řad obecenstva.

Následovala panelová diskuse. Téma této diskuse "Výzvy a bariery podnikání v současných podmínkách" poskytlo prostor pro atraktivní výměnu názorů panelistů. Panelu se zúčastnili:  Pavel Kafka – prezident České manažerské asociace, Jiří Malý – ředitel Institutu evropskéintegrace na NEWTON College, Ladislav Minčič– 1. náměstek ministra financí, DavidNavrátil - hlavní ekonom České spořitelny, a.s., Radek Neužil - tajemník Komory daňových poradců ČR, Milan Šikula – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, RadekŠpicar – ředitel Aspen Institute v ČR, viceprezident Svazu průmyslu adopravy ČR a Pavel Štěpánek –výkonný ředitel České bankovní asociace.Úvodní blok vystoupení moderovala prof. B. Hamerníková, odborný garant konference. Odbornou část a panelovou diskusi věcně a vtipně moderoval Ing. A. Michl, ekonom, analytik Raiffeisenbank.

Hlavním partnerem byla Česká spořitelna, a.s., mediálními partnery EuroActiv,a.s. a Newton Media.

 

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte