Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře?

v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1 26.02.2013 Od 17:00 Do 19:00

 

Dne 26. února 2013 se uskutečnila panelová diskuse, pořádanou družstvem Fontes Rerum společně s Evropským hnutím v České republice na téma: Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? Jako podtitul, který má ovlivnit zaměření diskuse, byl určen takto:  Anebo nepůjde II pilíř zrušit? Čeká nás nekonečné prodlužování důchodového věku? Jak významné budou předdůchody? Co dá lidem III. Pilíř? Za co „dává“ stát 3% z hrubé mzdy k 2% vlastních úspor?

Jako panelisté k danému tématu vystoupili: profesor Martin Potůček - vedoucí CESES Filosofické fakulty UK, dále Vítek Samek -  předseda Legislativní rady ČMKO, Karel Svoboda – generální ředitel ČSOB Penzijní společnost, a. s. a profesor Jaroslav Vostatek z Vysoké školy finanční a správní. Diskusi řídil Jan Mládek, předseda družstva Fontes Rerum.

Co je cílem důchodové reformy?  Všeobecným požadavkem je, aby důchody dosahovaly dobré úrovně a to ne horší než je současná úroveň; dnešní vláda chce dosáhnout alespoň stejné úrovně. Realizovatelné to je zejména vyššími ekonomickými výkony a zvýšením příspěvků do sociálního systému. Současná důchodová reforma zdůrazňuje důchodové spoření a bude docházet k pozvolna klesající úrovni náhradového poměru z I. pilíře. Vláda usiluje o prosazení ataku na solidaritu, kterou chce zmenšovat, a zvyšovat naopak ekvivalenci. V současné době velká část lidí (cca 70%) se nachází pod úrovní průměrné mzdy (cca 25 tisíc Kč hrubé mzdy). Z tohoto důvodu by se důchodová reforma měla zaměřit zejména na lidi s nižšími příjmy, protože vysokopříjmoví jsou v tomto systému marginální. V současné době je nízký počet lidí, ohrožených chudobou, jejich počet se však dramaticky zvyšuje. Od září 2012 každý den přibývá 2 tisíce nezaměstnaných v ČR a celkové číslo je 10%. 

Dochází k zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Tento proces probíhá pozvolna a pro každou další generaci bude platit systém, ovlivněný ekonomickou situací a charakterem vlády. Panelisté uvedli, že podle současných odhadů se v I. pilíři míra závislosti nezhorší – dedukují to z faktu, že průběh průběhového pilíře je vyrovnaný a jeho výhodou je, že lze poměrně rychle parametricky reagovat na krizové jevy v něm. A to na rozdíl od II. pilíře, kde insolvence znamená naprostý krach systému.

Zúčastnění diskuse hodnotili současnou nabídku možností penzijního spoření. Shodli se, že spoření na kratší dobu v důchodovém systému je zanedbatelné a to zdůvodňuje hranici 40 let v II. pilíři. Špatná ekonomická situace zvyšuje riziko poklesu hodnoty penzijní jednotky  - byl uveden příklad Slovenska, kde od roku 2008 v důsledku krize mohlo dojít až k 20% nebo 30%  ztráty úspor, takže konečná hodnota je zcela jiná.

Diskutující poukazovali na fakt, že ve vyspělých zemích se průběžný systém neprivatizuje jako ve střední a východní Evropě. Existují tam zaměstnanecko – zaměstnavatelské penzijní fondy, které jsou velice silné. Ve vyspělých západoevropských zemích, kde díky pravidlům, které mají nastavené, se vyrovnávají se současnou krizí (i když s potížemi) a existují tam pravidla, jak se s vznikajícími potížemi vyrovnat. Model správy je zcela odlišný, než jaký je nabízen nám.

Zástupce odborových svazů v diskusi zdůraznil, že tato organizace vždy v ČR vystupovala proti II. pilíři. Bylo uvedeno, že je třeba vysokého procenta odvodu ze mzdy II. pilíře, aby výsledný důchod byl hodnotný (6 – 12%).

Jaké je politické riziko zásahů do systému? I. pilíř je možno měnit parametricky. Minulá reforma nebyla udělána dobře, což vedlo k vzniku potíží po roce 2008. Současná špatná ekonomická situace ukázala, že tento penzijní systém je neufinancovatelný. Pokud bude nutno profinancovat přechod na II. pilíř v současné době, tak vzniká riziko nedostatku financí pro fungování země v jiných oblastech (zdravotnictví, školství, doprava, atd.) Vláda chce stav řešit výraznou redukcí příspěvků. V I. pilíři jsou vypláceny doživotní penze. V II. pilíři je systém definován tak, že po přežití 20 let se výplata důchodů ukončí.

Dále byl probírán princip předdůchodu. 5 let před termínem odchodu do důchodu mohou lidé s dostatečnými úsporami, kteří mají problém získat práci, si platit překrytí případné nezaměstnanosti a tím si nesníží výpočtový nárok z I. pilíře.

Jako výsledek z proběhlé diskuse bylo konstatováno, že v I. pilíři bude průběžně docházet k prodlužování hranice odchodu do důchodu. Posun by měl být navázán na vývoj průměru věku dožití. Bude docházet k omezení nároků a k odchodu z tohoto pilíře. Propagace Asociace penzijních společností zdůrazňuje systém 2% vlastních úspor + 3% od státu. Diskutující se shodli, že tento princip způsobí krácení nároků v I. pilíři.

 

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte