Registrační pokladny – poptávka pro reparátu?!

místnost č. 217 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1. 29.01.2013 Od 17:00 Do 19:00

Dne 29. ledna 2013 družstvo FONTES RERUM společně s Evropským hnutím v České republice realizovalo diskusní večer na téma Registrační pokladny – poptávka po reparátu?! s podtitulem: Zavedeme loterii jak na Tchaj – wanu? V diskusi se jako panelisté presentovali: Bedřich Danda, náměstek ministra z ministerstva průmyslu a obchodu, Zdeněk Juračka, president Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Vladimír Stehno, předseda spotřebního družstva Coop, Havlíčkův Brod. Diskusi vedl předseda družstva FONTES RERUM Jan Mládek.

Při rekapitulaci stavu jednání o zavedení registračních pokladen v ČR bylo poukázáno na to, že příslušný zákon (215/2005Sb.) byl zpracován, projednáván a následně stažen z jednání vlády. Problém, který toto řešení ovlivnil, byla neshoda ve vymezení rozsahu a předmětu plnění (§3 písmeno f zákona). Předložený návrh vyžadoval absolutní registraci ceny, všech položek, hmotnosti, atd. V době projednávání zákona to byl těžko řešitelný technický problém. Jako kompromis byla přijata možnost rozdělit položky do cca 20-ti skupin a to tak, že tyto skupiny by byly definovány po dohodě s finančními úřady na skupiny podle sazby DPH. I po tomto zmírnění navrhovaných opatření však zákon nebyl projednán a byl odložen.

Bylo konstatováno, že registrační pokladny (resp. PC pokladny) dnes již nepředstavují technický problém. Ani argumentace vysoké ekonomické zátěže na podnikatele již dnes neobstojí (náklady byly odhadnuty na cca 10 – 15 tis. Kč). V diskusi, která byla o zavedení registračních pokladen v současné době obnovena, bylo argumentováno zanedbatelným významem jeho zavedení na výběr DPH. Diskutující konstatovali, že toto opatření by zvýšilo příjem pouze v řádech sta milionů Kč (maximálně 2 mld. Kč). Došlo by však k zásadnímu ovlivnění a omezení prodeje nelegálně nabytého zboží (zejména pančovaného alkoholu, cigaret, kosmetiky, cukrovinek, atd.)

Jako velmi podstatné označili diskutující fakt, že by toto opatření zlegalizovalo evidenci všech příjmů, což dosud není. Skutečné a reálné vyčíslení příjmů by se následně výrazně odrazilo v oblasti daně z příjmů, odvodech na sociální a zdravotní pojištění. A jako významný byl označen i fakt, že by došlo zároveň k naplnění všech legislativních nařízení, v oblasti dohledatelnosti zboží, atd.

Bylo konstatováno, že zásadní problém, projevující se v maloobchodě, velkoobchodě i restauračním stravování je skutečnost, že existuje nerovné postavení zaměstnanců a OSVČ. To je zapříčiněno neexistencí nástroje k vyčíslení skutečných příjmů OSVČ. Podstatná část zboží u této skupiny podnikatelů prochází bez dokladů. Jedná se o nákup na základě zjednodušeného daňového dokladu a následně opět prodej bez dokladu (nebo s dokladem bez evidence a náležitostí). Rozdíl činí čistý příjem obchodníka, který nepodléhá jakémukoliv zdanění a odvodovému zatížení, což má výrazný dopad na zdravotní a sociální systém.

Zástupce Svazu obchodu a cestovního ruch ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR se domnívají, že je třeba zavést povinnost zavedení registračních pokladen alespoň pro ty podnikatele, kteří chtějí prodávat zboží podléhající spotřební dani. Byl zvýrazněn význam toho, že v současnosti panuje shodný názor na řešení problému všech subjektů. Jako řešení se navrhuje zavedení registračních pokladen, které by narovnalo podmínky mezi podnikateli a stalo by se předpokladem pro výrazné navýšení výběru daní a odvodů. Bylo konstatováno, že ani elektronizace účetnictví však neřeší fungování zjednodušených daňových dokladů pod částku 10 tis. Kč, protože ji nepostihuje. Je třeba řešit problematiku odvodového zatížení OSVČ a zaměstnanců. Přitom je třeba vycházet z údajů o vývoji daně z příjmů u zaměstnanců a u OSVČ v posledních letech.

Zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zaslali dopis na MF ČR s výzvou k řešení situace s povinným zavedením registračních pokladen a nabídli svoji účasti při řešení tohoto problému. Tyto dopisy byly zaslány MF ČR v listopadu 2012 a prosinci 2012. Pokud nebude problém řešen, obrátí se Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se stížností do Bruselu k prověření dodržování platné legislativy v České republice.

Přihlásit se na akci

Registrační formulář, položky označené (*) jsou povinné.

 *
 *
 *

 

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte