Vzájemná komunikace = lepší integrace

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 24.02.2012 Od 9:00 Do 13:00
Mezinárodní konference k integraci cizinců se zaměřením na města a obce se koná  23.- 24. 2.2012  v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1
Mezinárodní konference k integraci cizinců se zaměřením na města a obce konaná v rámci projektu ”Vzájemná komunikace = lepší integrace II” o.s. Slovo 21. Pořádá: Slovo 21, o.s.
Pozvaní odborníci z Vídně, Amsterodamu, Hamburku, Stockholmu, Lisabonu, Madridu aj. přednesou příspěvky jednak k politice svých měst, ale také osvědčenou praxi oceňovanou také na mezinárodní úrovni. Zajímavou praxí pro česká města může být například vídeňský integrační pas zahrnující absolvované jazykové a socio-kulturní kurzy vedoucí k obdržení pobytového oprávnění, nebo tzv. one-stop-shops v Portugalsku, kde migranti mohou vyřídit veškeré náležitosti počínaje povolením k pobytu po integrační kurzy.  V současné době evropská města vytváří svou vlastní integrační koncepci, která reaguje na zvyšující se množství cizinců v evropských městech a na různorodé problémy související s jazykovou vybaveností cizinců, pracovním uplatněním, slučováním rodin, vzděláváním, soužitím s majoritní populací aj. Konference je jedinečnou příležitostí zejména pro politiku českých měst, ale také praxi neziskových organizací a občanského sektoru inspirovat se při utváření své vlastní koncepce, ale také projektů vedoucích k lepší integraci cizinců na obecní úrovni. Konference bude tlumočena do češtiny.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte