Evropské příležitosti regionu

Ostrava 29.10.2009 

Téma: Evropské příležitosti regionu
Termín: 29. října 2009
Místo: Ostrava
Pořadatel: Regionální rada Moravskoslezsko

Již třetím rokem čerpá region Moravskoslezsko prostřednictvím Regionálního operačního programu prostředky ze strukturálních fondů, které jsou určeny pro jeho dynamický rozvoj. O dosavadních výsledcích programu, ale také o aktuálních možnostech čerpání bude informovat třetí ročník konference Evropské příležitosti regionu, který se uskuteční 29. října 2009 v Nové aule Vysoké školy báňské - TU Ostrava.

Konference je tradičně pořádaná Regionální radou Moravskoslezsko ve spolupráci s dalšími partnery. Program konference se zaměřuje zejména na žadatele a příjemce dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a dalších operačních programů, pro které jsou připravena diskuzní fóra a tematicky zaměřené semináře a workshopy. Akademická obec a odborná veřejnost bude diskutovat na téma evropská regionální politika a každý se také bude moci blíže seznámit s již realizovanými projekty formou expozice Ze života úspěšných projektů.

Konference je určena zástupcům veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru, odborné veřejnosti, akademické sféře a všem zájemcům o probíraná témata.

Podrobné informace o konferenci a jejím programu nabízí stránky www.konference.dobra-rada.cz .

Konference je pro účastníky zdarma.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.3%
 21.7%
Celkem hlasovalo 391 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte